Thu. Nov 30th, 2023

Η ανατολική Κρήτη στις περιοχές όπου θα αναπτυχθούν τα υπεράκτια αιολικά πάρκα

Offshore Wind Turbine Ap 768x480.jpg
Kritichannel >

Οι έξι περιοχές όπου θα αναπτυχθούν τα υπεράκτια αιολικά πάρκα – Στην ανατολική Κρήτη τα πλωτά αιολικά πάρκα θα αναπτυχθούν με εκτιμώμενη ισχύ 800MW
Η ανατολική Κρήτη, η Ρόδος, το κεντρικό Αιγαίο, η Εύβοια, τα Διαπόντια νησιά και ο Πατραϊκός Κόλπος στο Ιόνιο Πέλαγος είναι οι επιλέξιµες περιοχές για την ανάπτυξη των πρώτων υπεράκτιων αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, συνολικής ισχύος 2-2,5 GW περίπου.

Όπως σημειώνει ρεπορτάζ του moneyreview.gr, αυτές οι έξι περιοχές προκρίθηκαν µέσα από µια δεξαµενή επιλογών από δέκα περιοχές που περιλαµβάνει το Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων για έργα συνολικής ισχύος περίπου 4,9 GW έως το 2030-2032, το οποίο ανακοίνωσε χθες η ΕΔΕΥΕΠ σε ειδική εκδήλωση παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ και επενδυτών που το αναµένουν πάνω από ένα χρόνο. Η πλήρης ανάπτυξη του εθνικού προγράµµατος µε ορίζοντα το 2050 περιλαµβάνει 25 περιοχές συνολικής έκτασης 2,712 τετραγωνικών χιλιοµέτρων, εκτιµώµενης ελάχιστης ισχύος 12,4 GW. Η πλειονότητα των περιοχών και συγκεκριµένα οι 19 από τις 25 ενδείκνυνται για πλωτά υπεράκτια (10,4 GW), ενώ τα σταθερής έδρασης (2 GW) θα περιοριστούν σε έξι περιοχές. Στην πρώτη φάση ανάπτυξης του προγράµµατος, υπεράκτια σταθερής έδρασης θα αναπτυχθούν µόνο στην περιοχή των Διαπόντιων νησιών και του Πατραϊκού Κόλπου.

Τα κριτήρια αποκλεισµού

Ο σχεδιασµός έλαβε υπόψη του 20 κριτήρια αποκλεισµού, προκειµένου να διασφαλίσει τις ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές και τις θαλάσσιες δραστηριότητες στον ελληνικό χώρο. Αυτά τα κριτήρια, όπως τα παρουσίασε στην ειδική εκδήλωση ο διευθύνων σύµβουλος της ΕΔΕΥΕΠ Αριστοφάνης Στεφάτος, έλαβαν υπόψη τους µεταξύ άλλων ζητήµατα εθνικής ασφάλειας και επιβατικής ναυσιπλοΐας, αεροδρόµια, ελάχιστη απόσταση από ακτογραµµή, περιοχές περιβαλλοντικής και πολιτιστικής σηµασίας, τουριστικές δραστηριότητες, περιοχές υδατοκαλλιέργειας και άλλες χρήσεις. Στην πρώτη φάση ανάπτυξής του το εθνικό πρόγραµµα το 2030 θα κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 6 δισ. ευρώ και στην πλήρη ανάπτυξή του έως το 2050 πάνω από 28 δισ. ευρώ. Σύµφωνα εξάλλου µε τη µελέτη που πραγµατοποίησε το ΙΟΒΕ για λογαριασµό της ΕΔΕΥΕΠ, η εγκατάσταση υπεράκτιων αιολικών πάρκων µπορεί να οδηγήσει στην ενίσχυση του ΑΕΠ έως και 1,9 δισ. ευρώ ετησίως κατά µέσον όρο την περίοδο 2024-2050 και των εσόδων του Δηµοσίου έως και 440 εκατ. ευρώ ετησίως. Για την ίδια περίοδο µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά στην ενίσχυση της απασχόλησης, στηρίζοντας έως και 44.400 θέσεις εργασίας ετησίως.

Ο στόχος του ΥΠΕΝ

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης γνωστοποίησε χθες την πρόθεση του υπουργείου για επίσπευση της υλοποίησης του προγράµµατος, µε στόχο να έχουν τεθεί σε λειτουργία τα πρώτα έργα πριν από το 2030. Μίλησε για παράλληλη ανάπτυξη των µελετών από την ΕΔΕΥΕΠ και τον ΑΔΜΗΕ, αλλά και για την ανάληψη των ερευνών και της αδειοδοτικής διαδικασίας από το κράτος, που όπως είπε µπορεί να εξασφαλίζει πιο γρήγορα άδειες. Οι επενδυτές, σύµφωνα µε τον υπουργό, θα έχουν άµεση πρόσβαση στα δεδοµένα των ερευνών, ενώ όπως διευκρίνισε στη συνέχεια ο κ. Στεφάτος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η όλη διαδικασία δεν θα ακυρώνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που µπορεί να έχει κάθε εταιρεία. Η διεξαγωγή των ερευνών και των αδειοδοτήσεων πάντως κεντρικά από το κράτος προϋποθέτει αλλαγή του θεσµικού πλαισίου, αφού προβλέπει τη διεξαγωγή τους από τους επενδυτές. Ακόµη µία αλλαγή που προωθείται είναι η ανάπτυξη ενός ή δύο πλωτών υπεράκτιων αιολικών ως πιλοτικών έργων, τα οποία τόσο ο κ. Στεφάτος από πλευράς της ΕΔΕΥΕΠ όσο και ο γενικός γραµµατέας Ενέργειας Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης από πλευράς του υπουργείου συνέδεσαν µε την ανάγκη να αποκτήσει η Ελλάδα τεχνογνωσία και να αναπτύξει την απαραίτητη εφοδιαστική αλυσίδα. Τόνισαν µάλιστα ότι υπάρχει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, µε τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι εκτός από τη Cynergy που έχει καταθέσει προς ένταξη στις εµβληµατικές στρατηγικές επενδύσεις επενδυτικό σχέδιο για µονάδα παραγωγής πλωτήρων θαλάσσιων αιολικών πάρκων στον Βόλο, ισχυρό είναι και το ενδιαφέρον της εταιρείας Archirodon για επενδύσεις στον τοµέα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το θέµα των δικτύων

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η ανάπτυξη αιολικών πάρκων εµπλέκει µια σειρά από τοµείς της οικονοµίας, όπως ναυπηγεία, λιµάνια, βιοµηχανίες καλωδίων, τσιµέντου και ηλεκτρολογικού εξοπλισµού, βιοµηχανίες µετάλλων και µεταλλικών κατασκευών, µεταφορές, ναυτιλία, υπηρεσίες κ.λπ., δηµιουργώντας ισχυρή προστιθέµενη αξία. Ο κ. Αϊβαλιώτης έβαλε στη συζήτηση και το κρίσιµο θέµα των δικτύων για την απορρόφηση της ισχύος που θα παράγεται από τα υπεράκτια αιολικά και που απασχολεί έντονα τους επενδυτές. Ανακοίνωσε την προώθηση στη Βουλή της ρύθµισης για τη δέσµευση δυναµικότητας 2 GW για υπεράκτια αιολικά και επισήµανε την ανάγκη επέκτασης των διεθνών διασυνδέσεων µε την Κεντρική Ευρώπη αλλά και των εσωτερικών δικτύων προκειµένου να έχουν νόηµα οι νέες επενδύσεις.

Το εθνικό πρόγραµµα και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) έχουν κατατεθεί στις αρµόδιες διευθύνσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τον Σεπτέµβριο. Μέσα στον Νοέµβριο θα τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση η ΣΜΠΕ και τον ∆εκέµβριο η έγκριση του εθνικού προγράµµατος µε ΚΥΑ. Τον Ιανουάριο του 2024 θα προκηρυχθεί ο διαγωνισµός για τις τεχνικές µελέτες και ΣΜΠΕ για κάθε περιοχή ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων και το διάστηµα Ιουνίου – Αυγούστου 2024 θα υποβληθεί προς έγκριση κάθε τεχνική µελέτη και ΣΜΠΕ στις αρµόδιες διευθύνσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το διάστηµα Οκτωβρίου – Νοεµβρίου θα οριοθετηθούν µε Προεδρικό ∆ιάταγµα, όπως προβλέπει ο νόµος, τα θαλάσσια οικόπεδα εντός των περιοχών που θα αναπτυχθούν τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι διαγωνισµοί.

«Η ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών πάρκων αποτελεί εθνική προτεραιότητα όχι µόνο γιατί θα συνδράµει αποφασιστικά στην ενεργειακή µας αυτονοµία, αλλά και γιατί µας δίνει τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσουµε στο µέλλον και εξαγωγές πράσινης ενέργειας», τόνισε ο υπουργός Θόδωρος Σκυλακάκης. «Νιώθουµε υπερήφανοι γιατί γνωρίζουµε πως η υποβολή του σχεδίου και της ΣΜΠΕ αποτελεί την αφετηρία µιας πορείας που θα δηµιουργήσει πολύ σηµαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, σε οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο, αλλά και αισιόδοξοι βλέποντας την αθρόα εκπροσώπηση της εγχώριας και της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στη σηµερινή εκδήλωση», τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της ΕΔΕΥΕΠ κ. Στεφάτος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ